Biblioteka Narodowa

O firmie

Biblioteka Narodowa to instytucja kultury, zapewniająca dostęp do książek, artykułów, rękopisów i czasopism wydawanych w Polsce. Jej działalność skupia się przede wszystkim na wypożyczaniu książek oraz prac badawczych w zakresie bibliotekarstwa.

Wyzwanie

Głównym celem projektu było wdrożenie ogólnopolskiego systemu informatycznego oferującego jeden punkt dostępu do zbiorów polskich bibliotek oraz do aktualnej oferty rynku wydawniczego w Polsce. W związku z tym powstała zintegrowana wyszukiwarka OMNIS, POLONA w chmurze dla bibliotek oraz Repozytorium wydawnicze e-ISBN. Podczas jednego z etapów, okazało się, że Biblioteka Narodowa ma zapotrzebowanie na specjalistów, którzy byliby w stanie ukończyć projekt ze względu na jego złożoność.

Rozwiązanie

W ramach współpracy zapewniliśmy usługi i zbudowaliśmy zespół front-end developerów oraz back-end developerów, którego celem było dokończenie prac jednego z etapów projektu. System wyszukiwarki Omnis umożliwia ponad 350 000 zarejestrowanym użytkownikom dostęp do ponad 9 milionów zasobów bibliotek narodowych i uniwersyteckich. Dzięki Omnis można wyszukiwać pełnotekstowe we wszystkich bieżących i zarchiwizowanych wydania książek, artykułów, rękopisów i czasopism wydawanych w Polsce.

Branża

Edukacyjna

Zakres projektu

Programista Front-End

Programista Back-End

Technologie

Grafika

Opinia

Firma Ithouse Sp. z o.o. zrealizowała projekt w ramach umowy UM/2019/00167 z Biblioteką Narodową.
Umowa została wykonana w terminie i z należytą starannością.
Referencje wykonania prac projektowych ithouse dla Biblioteka Narodowa (pdf)

Gotów rozpocząć projekt? Skontaktuj się z nami!